Titanic

1: Varför sjönk titanic?

2: Cr hur många omkom med titanic?

3: Vad hette kaptenen?

4: Hur många barn i 3:klass dog?

5: Hur många år sen var det titanic sjönk?

6: Vilken tid sjönk titanic?

7: Vilket skepp var det som kom och hämtade livbåtarna?

8: Vilka var det som fick komma först in i livbåtarna?

9: Vad hette företaget som ägde titanic?