tintin kinlund

1: vad är min favorit mat

2: är tintin singel

3: gillar tintin att spela

4: har jag hetat rasmus?

5: när föddes jag?