Tid

1: Hur många timmar är det på dygn?

2: Hur många minuter är det på en timme?

3: Hur många minuter är en kvart?

4: Hur många dagar är det på en vecka?

5: Hur många minuter är en halv timme?

6: Hur många månader är det på 1 år?

7: Hur många veckor är det på 1 år?

8: Vad är det för årstid i Juli månad?

9: Hur sekunder är 1 minut

10: Hur många sekunder är en halv minut?

11: Hur många dagar är det på ett vanligt år?

12: Vilka två dagar i veckan går du inte i skolan?