Tibia

1: Hur många vocations kan man välja?

2: Vilken level måste man vara för att göra annihilator?

3: Vilken vocation kan göra Exevo tera hur?

4: Vilken demonboss måste man döda för att få första Demonhunter addon?

5: Vad får man i Dhq

6: Vilken av dessa vocations kan inte använda robe of the ubderworld

7: I vilken stad är Annih?