The walking dead

1: Vem är Carl

2: Var har rick blivit skuten

3: Dör Lori

4: Vad heter Daryl på riktigt

5: Dör carl när han blir skjuten