The walking dead survival instinct

1: Vem av figurerna är man i spelet

2: Vilket vapen får man först ?

3: Vad heter hans bror

4: Vilket är hans favorit vapen ?

5: Vart håller dem hus ?

6: Vilket är edt sista missionet ?