The Tinus and Mac test

1: MAC OCH TINUS FÖDDES......

2: VEM ÄR LÄNGST AV MAC OCH TINUS?

3: VEM AV GRABBARNA TYCKER OM ATT RITA MEN SÄGER ATT HEN INTE ÄR SÅ BRA PÅ DET?

4: "KETCHUP ÄR GOTT PÅ ALLT" SÄGER VEM?

5: VEM ÄR BÄST?

6: MAC OCH TINUS KOMMER FRÅN...

7: I EN INTERVJU MED TIDNINGEN FRIDA BERÄTTADE MAC OCH TINUS ATT ................ ÄR SÖTAST! VILKET ORD SKA FYLLAS I ?

8: HUR SER MAN SKILLNAD PÅ PÖJKARNA?