The next step

1: Vem är det som vill förstöra för the next step

2: Vem var Emily ihop med innan

3: Vem är dans kapten

4: Vem är den nya killen

5: Varför gjorde du denna quiz