The Last Of Us

1: Vad heter personen du spelar som under större delen av spelet.

2: Vad heter Joel's dotter?

3: Vem av Joel's nära vänner blir infekterad?

4: Vad heter Parasiten som orsakar apokalypsen?

5: Vad heter flickan som har utvecklat en immunitet mot parasiten?

6: Vilket ord avslutar spelet på ett asgrymt sätt?

7: Vilka skådespelare har gjort rösterna till Ellie och Joel?

8: Är det som Joel gör i slutet av spelet fel?