The fooo conspiracy

1: Hur många år är dom?

2: Vad gör the fooo mer än dans och sång?

3: Har Felix en FV?

4: Hur många djur har oscar E?

5: Hur många år är oscar M (Ogge)?

6: Vad heter omars mamma?

7: Är du en foooer?

8: Om du inte är en foooer varför gjorde du då detta quiz?