The Fooo Conspiracy

1: Hur många är bandmedlemmarna?

2: Vad heter Felix Flickvän?

3: Från vilket land kommer Omar?

4: Vad heter en av Oscars hundar?

5: Vad heter Olly i efternamn?