The dolan twins

1: Vem är älds?

2: Hur mycket äldre är Ethan än Grayson?

3: När föddes dom?

4: Vilket år föddes dom?

5: Vad heter deras mamma?

6: Vad heter deras pappa?

7: Har dom en syster?

8: Vad heter deras syster?

9: Vad heter dom i mellannamn?

10: Vad heter dom i mellannamn?