The Berty quiz

1: Hur känner Bente och Tova varandra?

2: Vem är Berty

3: Hur gamla är dom

4: Vem är bäst Bente elr Tova

5: Var mitt quiz bra?