Tf2 quiz 3

1: Hu länge kan man vara osynlig som spy med vanliga klockan?

2: Hur mycket mindre i damage gör den här revolvern än den vanliga?

3: Vad heter den här RPG:n?

4: Hur får du en saxxy?

5: Hur mycket liv har engineer med gunslinger?