TETZIPETZI

1: Vad är hela hennes namn?

2: Vad heter hennes bok och när kommer den ut?

3: Är hon singel?

4: Vad är det bästa hon vet/visste?

5: Var är det hon tar reda på om företag testar på djur?

6: När började hennes IBS?

7: Vad har hon TIDIGARE lidit av?

8: Har hon några husdjur?

9: Vad redigerar hon sina videos i?