Tetzipetzi

1: Vad är Tetzipetzis favorit kött?

2: Vad hette kaninen som Tetzipetzi var jourhem åt 2016

3: Vilket år är Tetzipetzi född?

4: Var växte Tetzipetzi upp?

5: Vad hette Tetzipetzis första bok?

6: Vad är Tetzipetzis hela namn?

7: Hur många prenumeranter har Tetzipetzi (19 April 2018)?

8: Vilket datum är Tetzipetzi född?