Test

1: Vad tänkte hunden?

2: Vad heter "hatt" på franska?

3: Vad hette kaninen?

4: Varför är Kerstin utan skidor?

5: Vad menas med detta?