Terése Lindgren

1: Vilket år föddes Terése

2: Vad heter hennes pojkvän💋

3: vad är hon förnågot

4: Vem är Teréses youtube cruch?

5: Hur många omgångar var/ är? Terése sjukskriven

6: Varför

7: Hon har även...

8: Innan hon startade med youtube hade hon en

9: Vilket år startade hon med Youtube?

10: Hur många prenumeranter har hon

11: Hur många visningar har hon i månaden

12: Hur många följare på insta då!

13: Både 2015 och 2016 vann hon samma pris på Guldtuben, vilket

14: Sista frågan: Handlade detta quizet om Terése Lindgren