Tentafrågor

1: Beteckning för ytterst, längst ut på extremiteten

2: Föra armen mot kroppen heter

3: Handflata heter

4: posterior betyder

5: caudal betyder

6: mot mitten heter

7: Vad heter det som finns runtom eller framför olika organ i abdomen

8: Hur är kroppen uppbyggd: 1) Cell 2)Molekyl 3) Organ 4) Vävnad

9: vilken jon har hög koncentration extracellulärt resp. intracellulärt?

10: Blodet lämnar ventriculus sin. genom att passera

11: P-vågen i ett EKG beror på

12: Utbyte av substanser i båda riktningarna mellan blod och vävnader

13: Vilken funktion stämmer INTE med en särskild typ av blodkärl

14: Vad sker i glomeruli resp. i tubuli?

15: Hur är trycket i lungan vid inspiration?

16: Vilken är den viktigaste muskeln vid inspiration

17: Vad heter den 1:a och 2:a halskotan?

18: Sternum delas in i tre delar, vad heter den mellersta delen?

19: Clavicula ledar mot två andra ben, vilka?

20: Musklerna som flekterar i knäleden har ett samlingsnamn, vilket?

21: Blodkärl som leder blodet tillbaka till hjärtat heter?

22: Vad heter bihåla på latin?

23: Planet som delar kroppen i en övre och nedre del

24: Vilka två artärer vildas när truncus brachiocephalicus delar på sig?

25: Hjärtats egna artärer kommer från

26: Axon är

27: En transmittorsubstans är

28: En synaps är

29: Den yttre bindvävshinnan som täcker ryggmärgen

30: Vilket av följande är ett utskott på scapulae?

31: På proximala humerus finns en stor benknöl, vad heter den?

32: Benet på lateralsidan i underbenet heter i den anatomiska grundställningen

33: 98 % av syret i blodet transporteras

34: Del av nervsystemet som kontrollerar viljemässig kontraktion av skelettmuskulatur

35: Funktion hos den främre roten på varje spinalnervssegment

36: Mediastinum är området mellan

37: Åt sidan heter

38: Cranial betyder

39: extention betyder

40: Ytlig heter

41: Ventral betyder

42: Inferior betyder

43: Flexion betyder

44: Hjärn- och ryggmärgshinnorna inifrån hjärnan och ut

45: När sker följande processer i samband med aktionspotentialen: a) depolarisering b) repolarisering c) vilopotential d) inaktivering av Na+ och aktivering av K+

46: Dendrit är

47: Hur förkortas den främre, övre höftknölen?

48: Vad heter skulderblad på latin

49: Hur är vilopotentialen på cellens insida i förhållande till utsidan?

50: 70% av koldioxiden i blodet transporteras i huvudsak

51: Hypofysen är

52: Hjärtats egna vener tömmer sitt blod i

53: Vad heter strukturen i ett rörben där längdtillväxten sker?

54: Vilka mekanismer påverkar blodets återflöde till hjärtats högra förmak?

55: Vad är det som har störst betydelse för det totala perifera motståndet (TPM)

56: När diaphragman kontraheras vid inspiration

57: När diaphragman kontraheras vid inspiration

58: När diaphragman kontraheras vid inspiration

59: När diaphragman slappnar av

60: När diaphragman slappnar av

61: När diaphragman slappnar av

62: Rangordna hjärtväggens olika skikt utifrån och in. a) myocardiet b) endocardiet c) pericardium parietale d) pericardium viscerale

63: vad heter den muskel som huvudsakligen ger en flexion i armbågen

64: Vilken av dessa återfinns INTE i mediastinum

65: Vilken artärgrenar kommer INTE från aorta abdominalia