tenta 2016 skogen marken maskinen

1: podsol och brunjord är vad?

2: vilken form tar växter upp näring?

3: viktigt växtnäringsämne namn och kemisk beteckning

4: Marmor är en bergart men vilken sort?

5: Grönsten

6: Konglomerat

7: Kvartsit

8: Granit