Telma Lundstedt

1: Hur många syskon har Telma

2: Vad är hennes favvo djur

3: Hur många år är hon

4: Sover hon med gosse djur

5: Hur kommer Telma Till skolan

6: Vilken är hennes bästa emoji