Teknik!

1: Vad är teknik? (Välj det du skulle skrivit på förhöret)

2: Vad är de grundläggande behoven?

3: Vad är ett tekniskt system?

4: Vad är ett tekniskt föremål?

5: Sant eller falskt om polhem: han uppfann hänglåset

6: Sant eller falskt om polhem: han fanns på en sedel

7: Ge ett exempel på ett mekaniskt system (nr 1) och ett elektriskt (nr 2)

8: Vad menas med teknisk läskunnighet?

9: Varför ska man dokumentera sitt teknik arbete?

10: Hur är det vanligast att man gör skisser och modeller nuförtiden?

11: Sista frågan!!! Vad menas med att ta patent?