tårra tårka tråkiga

1: vem av dessa är jobbigast

2: Vem är håttats

3: Vem av dessa har jag hånglat med?

4: Vem är räddast?

5: Vem har äckligast ögon?