Talaneers quiz kekekekkeeee

1: Ögonfärg

2: Hur lång är han?

3: vad gör jimmy helst?

4: vad jobbar han med?

5: Är han PvP eller PvE persson?

6: Är det jimmy eller Lena som kommer däcka först?