Taher

1: Tycker jag är bra på so

2: Tycker jag är bra på sy slöjd

3: Tycker jag om min bror

4: Ryker jag är bra på idrot

5: Tycker jag om min kusin melek