Tage Persson

1: Vad är min favorit färg!!

2: Vilken år är han föd!!

3: Vad är min favorit mat!!

4: Vad är min favorit karaktär!!

5: Vad är min favorit häst ras

6: Min favorit sport