Sveriges ministrar och partiledare

1: Vilken minister är det här?

2: Vilken minister är det här?

3: Vilken minister är det här?

4: Vilket parti är hon partiledare för?

5: Vilket parti är han partiledare för?

6: Vilken minister är det här?

7: Vilken minister är det här?

8: Vilket parti är hon partiledare för?

9: Vilket parti är hon partiledare för?