Sverige

1: Vad heter Sveriges huvudstad?

2: Vad gräver man i kirunagruvan?

3: Hur stor är Sveriges yta?

4: Hur många procent av Sveriges yta är vatten?

5: Östersund ligger vid vilken svensk sjö?