Sverige

1: Vad är huvudstaden i Sverige?

2: Hur många lever i Sverige?

3: Vilken stad har mer människor?

4: Hur många bor i Stockholm?

5: Hur många bor i Skåne

6: Hur många bor i Malmö 2017

7: Vad heter den största staden i Halland

8: Vad heter Sveriges största berg

9: Vad heter största ön i Sverige