Sverige

1: Vad heter sveriges sydligaste landsskap?

2: Vad heter sveriges största landsskap?

3: Vad heter sveriges största sjö?

4: Vad heter sveriges huvudstad?

5: Vad heter sveriges drottning?