Svenska träd

1: Vad är lövskog?

2: Hur bryts löv och döda djur med?

3: Nämn några träd

4: Nämn några svampar

5: Vad är en näringskjedja?

6: Vad är ett rovdjur?

7: Vad är ett bytesdjur?

8: Hur kan man använda skogen?

9: Vad är allemannsrätten?