Svensk historia

1: Under vilken epok levde Heliga Birgitta?

2: Vilket år VALDES Gustav Vasa till kung?

3: Vad hette Gustav II Adolfs dotter?

4: Vad kallades Gustav II Adolf?

5: Vad hette Gustav II Adolfs högra hand?

6: Hur gammal var drottning Kristina när hon blev drottning?

7: Hur många fruar hade Gustav Vasa