Svara rätt så får du reda på vem jag är

1: Filen färg har jag

2: Var jag bor

3: Är jag kär

4: Vilket bil vill jag ha

5: Vilket bil vill jag ha