Svåra Percy Jackson quziet

1: hur gammal är Percy när han träffar Annabeth första gången?

2: Vad är Ella som finns med i Olympens hjältar?

3: Vad heter valutan i Percys värld?

4: Vem blir till liv i 2 boken?

5: vad är Frank zhanges hemliga kraft?