Svåra hästfrågor

1: Varför rycktar man hästen?

2: Varför ska man inte ta men hovkratsen på strålen som sitter på honven

3: Varför rider vissa ryttare bettlöst?

4: Vad är en hovböld?

5: Varför blandar man viss mat med vatten?

6: Varför klipper man hästar?

7: Vilket skydd måste ryttaren ha på tävling upp till 18 år?

8: Varför gillar inte vissa hästar att spänna sadelgjorden?

9: Hur högt hoppar en B-ponny i en lätt-A

10: Hur länge får man tävla ponny