Sumererna och Babylonierna

1: Varför blev skrivkonsten så viktig?

2: Varför var ormen inte populär hos Sumererna.

3: Hur skapades människan enligt Babylonerna?

4: Vad hette staden Babylons stadsgud?

5: Vilka delade in dygnet i 24 timmar.

6: Vad hette floderna som omkringade Babyloniernas land?

7: Vad var Babyloniernas viktigaste händelse på året?

8: När började man odla jord och tämja djur?

9: Mellanöstern kallades ofta för "civilisationens ...

10: För hur många år sedan skapades skriften?

11: Vem bestämde att cirkeln skulle delas in i 360 grader?

12: En känd person i bibeln kom från den Sumeriska staden Ur. Vem var det?

13: Vilken av dessa regler är en av Sumerernas levnadsregler?

14: Vad heter den stora blåa porten som ligger i Babylon?

15: Varför studerade Babyloniska prästerna himlakroppar?