Studio

1: Är studion sämst?

2: Gillar någon studion ?

3: Hur många personer går i studion ?

4: Hatar jag studion?

5: Hatar hela skolan studion?