Strålande quiz

1: Vad tvättar bort radionuklider bäst?

2: Vilken yta är lättast att sanera?

3: Vilket påstående stämmer?

4: Vilken typ av strålning har 99mTc?

5: Vad har 32Strontium (betastrålare) i plexiglas?

6: Vad har 238Uran för halveringstid?

7: Vilka radionuklider använde vi som referens vid tolkning av resultaten vid värtskescintillatorn?

8: Varför gör man en mätning en bit utanför labbet?