StarStableOnline QUIZET

1: Hur många år fyller StarStableOnline?

2: Hur förkortas "Moorlandstallet??"

3: Hur förkortas" Silverglade byn"?

4: Hur förkortas man "Jorvik Shillins"?

5: Hur förkortas man "StarCoins??

6: Hur förkortas man " StarStableOnline"?

7: Jag har en klubb som heter " Power Girl". Hur kortas man det?? o3o