Starstable

1: Vad kallas Starstable för?

2: Vad går Starstable ut på?

3: Kan man välja kille/tjej i spelet?

4: Vilka två färger har Starstable´s logga (oftast)?

5: Får man välja vad man ska heta i spelet?