Starstable quiz

1: Vem är detta?

2: Vem är detta?

3: Kan man köpa hästar i starStable?

4: Vad är detta?

5: Vad gör man här?

6: Vem är detta?