Starstable Online

1: Vad heter hon?

2: Vad heter stallet där man börjar?

3: Vilken av dem här är en förkortning på starstable online?

4: Vad heter den här gården?

5: Vad kallar man på om man behöver hjälp?