Star wars the clone wars

1: Vad heter odvankanobis lalling

2: Vad är resk för någon ting

3: Finste någon jedaj som heter William

4: Finste de star wars the clone wars på hemmakväll

5: Finste star wars redbulls