Star Stable

1: Hur länge har Star Stable funnits? Alltså när startades spelet?

2: Vas kallas spelet med ett kortare ord?

3: Vad kan man vara för kön i spelet?

4: Är Star Stable ett känt spel i världen?

5: Vad heter den kändaste klubben på de svenska servern?

6: Vad heter de tre servrarna i den svenska världen?

7: Vad gör man i Star Stable?

8: Kan karaktären i spelet springa, gå och röra på sig?

9: Vem har mest preumeranter i Star Stables YouTube?

10: Är StarStable ett Onlinespel, så att man kan se/prata andra i spelet?