Sp✿r†ÏG?

1: VAd Gör dµ ħ㉫ししr㉫ ㉫Ǹ し㉫dÏG dag

2: D㉫† är Gƴ๓pA Ï $ĸ✿しAǸ vAd Gör dµ?

3: FÏし๓ĸväしし!! VAd väしﻝ㉫r dµ ƒör $ǸAඋĸ$?

4: Dµ ʙしÏr †vµǸG㉫Ǹ A†† Gå µ† ✿උħ ﻝ✿GGA ħµr しåǸG† ﻝ✿GGAr dµ?

5: D㉫† är dAG$ A†† ä†A しµǸඋħ vAd väしﻝ㉫r dµ?