Språkhistoria

1: Vilken period är Urnordiska?

2: Vilken period är Runsvenskan?

3: Vilken period är Fornsvenskan?

4: Vilken period är Nysvenskan

5: Vilken period är Nusvenskan?

6: Vilken period är Äldre fornsvenskan?

7: Vilken period är Yngre fornsvenskan?

8: Vilken år tillträdde Äldre västgöta lagen?

9: När tillträdde Magnus Erikssons landslag

10: Vilken period är Äldre nysvenska?

11: Vilken period är Yngre nysvenskan

12: Vilken årtal är viktiga för Gustav Vasas bibel?

13: Vilket år tar Karl XII:s bibel över?

14: Mellan vilka år var tidningen Then Swänska Argus aktiv?

15: Vilket årtal var stavningsreformerna?

16: Vilket år infördes folkskolan?