Sportquiz

1: Vad heter sporten?

2: Vad är detta?

3: Vad går sporten ut på?

4: Vad heter han?

5: Vad är detta för genre på dans?

6: I vad ska man pricka bollen?

7: Vad heter sporten?

8: Hur ser kollen ut i sporten innerbandy?