Spel

1: Kan du maiina i ...

2: Kan du bygga i ...

3: Kan du spel på...

4: Bra på att spela...

5: Lanar helst