Sosa ree

1: Vems farsa e skarrrrigast efter cabdi

2: Vem e grovt fifflad

3: Vilka kmr lyckas

4: Vem e guzzmagnet

5: Vem e bästa rapparen?