SO

1: Vad är en skärgård

2: Vad är grödor?

3: Vilka är våra grannländer?

4: Hur många landskap har Sverige?

5: Vad kallas områden med lite befolkling?

6: Vilka är de 3 största städerna i Sverige?